Днес, най-важният фактор в продажбите на водещите компании производители е КАЧЕСТВОТО. Именно затова през последните години Братя Пепеч ООД инвестира в отлични машини и оборудване, и предлага изключително високо качествени продукти. Целият процес на почистване и калибриране на продукта е организиран по такъв начин, че суровината преминава през поредица от машини докато се получи крайният продукт. Средният капацитет на производствената линия е 5 т / час в зависимост от продукта, който се преработва.

Братя Пепеч ООД е подсигурила максимална оптимизация на работния процес. Пристигащата суровина се преглежда и окачествява като особено внимание се обръща на параметър влага. Продукт, неотговарящ на приетите параметри, не се приема. Семките се претеглят на кантар, разположен в близост до приемната шахта. След това суровината се изсипва в приемната шахта, която има капацитет 100 т и почистването започва. Продуктът преминава през 2 машини за предварително почистване , две ситови машини за калибриране и почистване Excell 308 plus, камъко-отделителна машина, пневмо маса, два фотосортера и пакетажна машина. Калибриращата площ на двете ситови машини е 34,3 кв.м и това позволява отлична прецизност при калибрирането и почистването на готовия продукт. Готовата продукция се съхранява на палета и товаренето на камиони и контейнери се улеснява от изградената рампа. Политика на фирмата е да заготвя продукта един два дни преди експедицията.